Skip to content

Archive:

Bust Pro

Bust Pro Գել կրծքի ընդլայնման բացասական մեկնաբանությունների, կարծիքների, գինը, պաշտոնական կայքը

Արտադրողները սերուցքով bustier, Le փոխել է իր անունը կապված դիմումի սեփականատիրոջ, այժմ քսուք կրծքի հավելում կոչվում է upsize: Գեղեցիկ, մաքրասեր ու մեծ դոշիկներ կարող եք զարդարել ցանկացած կնոջ: Ցավոք, դա տեղի է ունենում, որ մի կին, մեծ է եւ գեղեցիկ դոշիկներ ստացել է բնությունից, եւ ոմանք չեն. Տարիքի հետ, կանայք նույնպես կարող է խնդիրներ ունենալ […]